Registracijos taisyklės

Registracijos taisyklės ir privatumo politika

 

1. Sąvokos

 

1.1 „VET kraujo donorai“ - augintinių - potencialių kraujo donorų duomenų bazės savininkas ir paslaugos registruotiems vartotojams teikėjas.

1.2 Duomenų bazė – susisteminti duomenys apie augintinis - potencialius kraujo donorus ir jų savininkų kontaktus.

1.3 Lankytojas – asmuo, naršantis puslapyje www.vetkraujodonorai.lt neprisiregistravęs.

1.4 Registruotas vartotojas – asmuo, augintinio savininkas, įregistravęs savo augintinį į duomenų bazę, kaip potencialų kraujo donorą.

1.5 Registruotas veterinaras – veterinaras, kurio prašymas įregistruoti jį kaip duomenų bazės naudotoją buvo patvirtintas ir registracija yra galiojanti.

1.6 Asmeniniai duomenys – registruoto vartotojo ar registruoto veterinaro registracijos metu pateikti duomenys.

 

2. Bendrosios nuostatos

 

2.1. Ši Privatumo politika (toliau - Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis „VET kraujo donorai“ tvarko augintinių - potencialių kraujo donorų duomenų bazės www.vetkraujodonorai.lt (toliau – Duomenų bazės) vartotojų asmens duomenis.

 

2.2. Registruotų vartotojų ir Registruotų veterinarų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

 

1.3. „VET kraujo donorai“ įsipareigoja Registruotų vartotojų kontaktinius duomenis atskleisti tik Registruotiems veterinarams, kurie privalo juos naudoti tik šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

 

2. Registracijos pateikimo taisyklės

 

2.1. Asmenys, norintys tapti Registruotais vartotojais ar Registruotais veterinarais registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pateikiami netikslūs, melagingi ar klaidinantys duomenys, „VET kraujo donorai“ turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti galimybes naudotis duomenų baze.

 

2.2. „VET kraujo donorai“ pripažįsta ir gerbia kiekvieno asmens teisę į privatumą. „VET kraujo donorai“ renka ir panaudoja asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą duomenų bazės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

 

duomenų bazėje būtų galima kuo greičiau ir tiksliau rasti tinkamiausia kraujo donorą;

susisiekimas su augintinio – kraujo donoro savininku būtų kuo greitesnis;

veterinarų identifikavimas ir registracija būtų efektyvi ir kontroliuojama;

turėtų atsakomojo ryšio su Registruotais vartotojais ir Registruotai veterinarais galimybę;

galėtų efektyviau plėsti ir tobulinti duomenų bazę;

populiarintų duomenų bazę, skatintų jos naudojimą;

įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

 

2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis (SSL sertifikatas), kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

 

2.4. Informaciją, susijusią su Registruotais vartotojais ir Registruotai veterinarais , „VET kraujo donorai“ gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės. „VET kraujo donorai“ pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiai šaliai.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

3.1. „VET kraujo donorai“ turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

 

3.2. „VET kraujo donorai“ neturi teisės perduoti asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Registruoto vartotojo ar Registruoto veterinaro atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 

4.1. Registruoti vartotojai ir Registruoti veterinarai turi teisę ir pareigą keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

4.2. „VET kraujo donorai“ turi turėti naujausią su Registruotais vartotojais ir Registruotais veterinarais susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam duomenų bazės veikimui.

 

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

 

5.1.Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@vetkraujodonorai.lt

 

5.2. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

6. Asmens duomenų tvarkymas

 

6.1. Patvirtindamas registracijos formą, asmuo sutinka, kad asmens duomenys,  savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

7. Taisyklių keitimas

 

7.1. „VET kraujo donorai“ turi teisę vienašališkai pakeisti šias Registracijos taisykles ir privatumo sąlygas. Apie pakeitimus „VET kraujo donorai“ praneša puslapio skiltyje „Naujienos“.

 

7.2. Jei Registruotas vartotojas ar Registruotas veterinaras po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi duomenų bazės teikiamomis paslaugomis, „VET kraujo donorai“ laiko, kad jis sutiko su sąlygų pakeitimu.

 

8. Baigiamosios nuostatos

 

8.1.Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Susisiekite su mumis

 

Registruotis naujienlaiškiui

 
  

Kas gali tapti kraujo donoru

Kraujo donoru gali tapti sveikas, neturintis antsvorio, nesirgęs erkių platinamomis ligomis ir neturėjęs kraujo perpylimo procedūrų augintinis. Gyvūno svoris, amžius ir lytis priklauso nuo gyvūno rūšies. Plačiau apie tai skaitykite čia: ŠUO, KATINAS, TRIUŠIS, ŠEŠKAS, ŽIRGAS

© 2016 VET kraujo donorų duomenų bazė. Visos teisės saugomos.